Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkavédelmi szabályzat

A munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, amelyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

Munkavédelmi szabályzat készítése ugyan nem kötelező, de a Munkavédelmi Törvény ennek a dokumentumnak az elkészítésére is tesz utalást.

 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. 2. § (2)
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg. 2. § (3)
 • A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. 2. § (4)

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti rendelkezése is. 12.§

Tehát a munkáltatónak mindenképpen rendelkeznie kell valamilyen belső szabályzattal, utasítással a munkavédelemre vonatkozóan. Az elnevezése lehet bármi, de célszerű a Munkavédelmi Szabályzat megnevezéssel illetni ezt a dokumentumot.

A szabályzatban az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírások kerülnek rögzítésre, szerepelnek benne a konkrét munkavédelmi feladatok, a teendők a különböző munkavédelmi ügyekben.

A munkavédelmi szabályzat főbb pontjai:

 • A munkavédelmi szabályzat hatálya
 • Ügyrend (munkavédelmi feladatok munkakörhöz kapcsolása)
 • Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges képzettség, ismeret)
 • Munkavédelmi oktatás (oktatások rendje, tematika)
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
 • Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések (általános magatartási szabályok, személyi, szervezési intézkedések, távmunka, elsősegély biztosításának rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok)
 • Munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, üzemeltetési dokumentumok, műszeres és higiénés vizsgálatok rendje, kockázatértékelés, munkavédelmi ellenőrzések rendje, időszakos felülvizsgálatok)
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
 • Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
 • Hatályba léptető rendelkezések
 • Vonatkozó jogszabályok jegyzéke
 • Mellékletek, iratminták
 •  

A mellékletekben szerepelnek pl.:

 • a nyomtatványok
 • a nyomtatványok kitöltéséhez szükséges útmutatók
 • a munkavédelmi besorolás
 • a cégre vonatkozó munkavédelmi tennivalók
 • a létesítési követelmények
 • tennivalók kritikus helyzetekben
 • a fontos telefonszámok, elérhetőségek

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép