Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkabiztonsági szakember foglalkoztatása

Szakember foglalkoztatásának szükségessége

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani. (57. §)

A foglalkoztatás - az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában - polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.

A munkabiztonsági feladatokkal megbízott személy feladatai

  • a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
  • az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
  • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
  • közreműködés a mentési terv készítésében
  • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
  • közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi oktatásban
  • az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
  • a munkabalesetek kivizsgálása
  • a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.

Minimális követelmények a munkavédelmi szakember foglalkoztatásakor

A veszélyességi osztály és a munkavállalói létszám alapján besorolt munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

Besorolás

1. Veszélyességi osztály meghatározása

A munkáltatók tevékenységük alapján különböző munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó TEÁOR ’08 (a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) alapján.

Az egyes veszélyességi osztályokat itt tudja megtekinteni.

 

2. Foglalkoztatott létszám alapján a csoport meghatározása

A veszélyességi osztályon belül a csoport meghatározásánál a foglalkoztatott munkavállalók állományi létszámán túl a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is figyelembe kell venni.

a) 1-9 munkavállaló között;
b) 10-49 munkavállaló között;
c) 50-500 munkavállaló között;
d) 501-1000 munkavállaló között;
e) 1000 munkavállaló felett

A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép