Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Környezetvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás magas színvonalon - BSZ Stúdió

Törvénytár

Munkavédelem

A munkavédelem alapvető szabályait az 1993. évi XCIII Törvény tartalmazza.

A részletes szabályait az 1993. évi XCIII Törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák.

Az egyes törvényeket, jogszabályokat a Törvénytárból , a szabályzatokat a Biztonsági szabályzatok menüpontunkból tudja letölteni.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti rendelkezése is.

Erről bővebben a Munkavédelmi Szabályzat menüpontunkban olvashat.

Tűzvédelem

A tűzvédelemről legmagasabb szinten az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik.

A részletes szabályait a törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletek, a belügyminiszter által kiadott rendeletek és más külön jogszabályok tartalmazzák.

A tűzvédelemre vonatkozó, illetve tűzvédelemmel kapcsolatos törvényeket, valamint az egyes kormányrendeleteket, miniszteri rendeleteket is a Törvénytár Tűzvédelem almenüjében találja meg.

Környezetvédelem

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép