Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Tűzvédelmi oktatás

Célja:

A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az anyagok, áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő magatartást, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

Új munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt - a munkavédelmi oktatáson túl - tűzvédelmi oktatásban is részesíteni kell, kötelező jelleggel.

Ezenkívül ismétlődő és rendkívüli tűzvédelmi oktatásokat is tartani kell.

Soron kívüli oktatás

Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha új, tűzveszélyes technológia került bevezetésre. Így pl. minden új tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, gép, készülék, berendezés, technológia alkalmazása előtt.

Ismétlődő oktatás

Ismétlődő oktatásokat munkakörtől függő gyakorisággal, általában évente célszerű megtartani.

Az oktatásokat munkaidőben kell megtartani. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével oktatási naplóban rögzíteni kell. A naplóban fel kell tüntetni legalább a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek létszámát és az oktatáson megjelentek létszámát, az oktató nevét az oktatottak nevét.

A naplót az oktatott dolgozókkal alá kell íratni!

Tűzvédelmi oktatási tematika főbb elemei:

  • Tűzvédelmi alapismeretek
  • Tűzoltó készülékek kezelése
  • Tűzvédelmi szabályok általános előírásai (ahol indokolt bővebben)
  • Munkafolyamatokat érintő szabályok ismertetése
  • Tűzjelzés módja
  • Munkavállaló feladata tűz esetén
  • Tűzvédelmi szabályzat ismertetése a munkavállalót érintő részeivel
  • Tűzriadó terv ismertetése
  • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység ismertetése

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép