Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során elõállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzõit, a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó jogszabályba foglalt elõírásokat kell figyelembe venni.

Tűzveszélyességi osztályok

„A” „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes”

„B” „Tűz- és robbanásveszélyes”

„C” „Tűzveszélyes”

„D” „Mérsékelten tűzveszélyes”

„E” „Nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály.

 

Az egyes tűzveszélyességi osztályok OTSZ szerinti meghatározását itt olvashatja.

 

Osztályba sorolás

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

A helyiség vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják.

A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonkénti összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladják.

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonkénti összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.

 

A tűzgátló elõteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minõsülõ tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

 

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép