Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Környezetvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád, Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás magas színvonalon - BSZ Stúdió

Újdonságok, változások

2012. július

Megváltozott a gázüzemű berendezések ellenőrzésének rendszere.

A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról itt olvasható.

A rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

A rendelet értelmében mindenkinek felül kell vizsgáltatnia a gázkészülékeket és a csatlakozó vezetékeket.

A meglévő gázkészülékeket és csatlakozó vezetékeket fokozatosan, de legkésőbb 2016 végéig műszaki-biztonsági szempontból felül kell vizsgáltatni.. A készülékeknél ötévente, a csatlakozó vezetékeknél pedig tízévente kell a felülvizsgálatot megismételni.

2012. június

Jogszabály változások

 • 2012. évi LXXII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról.
  Megjelent: MK 2012/74. (VI.19.)
  Hatályos: 2012. 06. 20.
 • 124/2012. (VI. 26.) Korm.rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról.
  Megjelent: MK 2012/77. (VI.26.)
  Hatályos:2012. 06. 27.
 • 137/2012. (VI.29.) Korm.rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
  Megjelent: MK 2012/81. (VI.29.)
  Hatályos: 2012. 06. 29. 13 órától - kivételekkel.
  Többek között módosítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet.
 • 139/2012. (VI.29.) Korm.rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.
  Új jogszabály, megjelent: MK 2012/81. (VI.29.)
  Hatályos: 2012. 06. 30., 2012. 07. 01.
  Hatályát veszti a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 377/2011. (XII.31.) Korm.rendelet.
 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről.
  Új jogszabály, megjelent: MK 2012/82. (VI.29.) -
  Hatályos: 2012. 09. 01
  Többek között módosítja az alábbi jogszabályokat:
  • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Szabvány változások

(Szabványügyi Közlöny 2012. június)

 • C MSZ EN 1540:2012
  Munkahelyi levegő.
  Fogalommeghatározások (angol nyelvű, az MSZ EN 1540:2000 Munkahelyi levegő. Fogalommeghatározások helyett)
 • MSZ EN 741:2000+A1:2011
  Folyamatos működésű szállítóberendezések és -rendszerek.
  Ömlesztett anyagok (áruk) pneumatikus szállítórendszereinek és rendszerelemeinek biztonsági követelményei (magyar nyelvű)
 • MSZ EN 15635:2009
  Helyhez kötött acél tárolórendszerek.
  Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása (magyar nyelvű)
 • MSZ EN 14070:2003+A1:2009
  Szerszámgépek biztonsága.
  Aggregátgépek és célgépek (magyar nyelvű)
 • C MSZ EN 1034-3:2012
  Gépek biztonsága.
  Papírgyártó és papírkiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei.
  3. rész: Felcsévélő- és áttekercselőgépek (angol nyelvű, az MSZ EN 1034-3:1999+A1:2010 Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Áttekercselő-, tekercsvágó és összehordó gépek helyett)
 • C MSZ EN ISO 20344:2012
  Személyi védőeszköz.
  Lábbelivizsgálati módszerek (angol nyelvű, az MSZ EN ISO 20344:2008 Személyi védőeszköz. Lábbelivizsgálati módszerek helyett)
 • C MSZ EN ISO 20345:2012
  Személyi védőeszköz.
  Biztonsági lábbeli (angol nyelvű, az MSZ EN ISO 20345:2008 Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli helyett)
 • C MSZ EN 16192:2012
  Hulladékok jellemzése.
  Kivonatok elemzése (angol nyelvű, az MSZ EN 12506:2003 Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése. A pH és az As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr (VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, az összes S, SO42, V és Zn meghatározása helyett)
 • C MSZ EN ISO 7887:2012
  Vízminőség.
  A szín vizsgálata és meghatározása (angol nyelvű, az MSZ EN ISO 7887:1998 Vízminőség. A szín vizsgálata és meghatározása helyett)

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép