Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Gépek, technológiák munkavédelmi üzembe helyezése

Munkaeszköz

Minden gép, szerszám, készülék, berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak. (Kivéve az egyéni védőeszközök, azok nem számítanak munkaeszköznek.)

Munkavédelmi üzembe helyezés

Az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.

Üzembe helyezés feltételei

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).

Munkavédelmi üzembe helyezés:

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban rendeli el. Ezt nevezzük üzembe helyezésnek. Az üzembe helyezést meg kell előznie a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatnak.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat:

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkaeszköz, a munkahely, és a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti az azokra vonatkozó követelményeket.

A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell:

  • rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai,
  • a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények,
  • a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok és tanúsítványok,
  • a szükséges hatósági engedélyek
  • az üzemeltetéshez szükséges utasítások

Egyes - rendeletben meghatározott - veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőségi vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.

Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is.

A veszélyes munkaeszköz, technológia próba- vagy kísérleti jelleggel történő üzemeltetésére kizárólag előzetes vizsgálatok lefolytatását követően kerülhet sor, amely a próba- vagy kísérleti jelleggel történő üzemeltetéstől független.

Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép